พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก
วันพุธที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 15:27 น. | อ่าน 193 ครั้ง
พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก (ทองกุล) พระอาจารย์สมบัติ ปัจจุบันคือผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๙ ที่บ้านศิริพร ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรคนที่ ๗ ในจำนวน ๘ คน ของคุณพ่อเทียม - คุณแม่พร ทองก  อ่านต่อ
วัป่าพันลำ
วันพุธที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 15:18 น. | อ่าน 201 ครั้ง
วัดป่าพันลำ มีพระอาจารย์ สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาส และ ที่วัดมีการจัดฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานสำหรับผู้ที่สนใจอยู่เป็นประจำ ซึ่งบรรยากาศภายในวัดเป็นพื้นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภายในวัด เต็มไปด้วยร่มไม้ใหญ่ๆ นาๆชนิด ที่ให้ร่มเงา และเง  อ่านต่อ