พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก
วันพุธที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 15:27 น. | อ่าน 194 ครั้ง
พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก (ทองกุล) พระอาจารย์สมบัติ ปัจจุบันคือผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๙ ที่บ้านศิริพร ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรคนที่ ๗ ในจำนวน ๘ คน ของคุณพ่อเทียม - คุณแม่พร ทองกุล ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา-ทำไร่ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน วัดป่าบ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย * พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน